русский язык
    Інститут післядипломної освіти
 
 
ПРО ІНСТИТУТ
ВІДДІЛЕННЯ ІПО
РАДА ІПО
НОВИНИ
ВИПУСКНИКИ
 

Центр інноваційних технологій

 

Недайнова Тамара Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник Центру інноваційних технологій...>>>
 

У 1999р. в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка був створений Центр інноваційних технологій , метою якого є оперативна ліквідація розриву між наукою і практикою в системі освіти, впровадження результатів наукових досліджень учених університету, кращих вчителів в практику, апробація і розповсюдження прогресивних освітніх програм і технологій.
Центр інноваційних технологій займається проблемами освіти педагогів, молоді і дорослих протягом всього життя. Ця проблема розв'язується в системі курсів підвищення кваліфікації, семінарів, практикумів, тренінгів і т.д. Для того, щоб охопити різними формами роботи всі категорії педагогічних кадрів і населення Луганщини, при Центрі створені спеціальні структурні підрозділи, такі, як: Психологічна служба, Народна Академія, Консалтингове агентство.
При Центрі постійно проводяться курси підвищення кваліфікації для фахівців у області педагогіки і психології, вчителів і керівників учбових установ всіх рівнів. Тільки за 2004-2005 навчальний рік Центром інноваційних технологій були проведені курси з різних проблем: «Управління в освіті», «Ділова українська мова», «Фен Шуй», «соціально-психологічний тренінг як ефективна форма виховної роботи зі школярами і студентською молоддю», «Інтерактивні, проектні технології в навчанні» та ін. Всі ці курси викликали величезний інтерес у педагогів, студентів, населення. Деякі з них були проведені кілька разів на рік, наприклад, курси для вчителів іноземних мов (англійський, французький, німецький) за інтерактивними, проектними технологіями навчання і курси «соціально-психологічний тренінг як ефективна форма виховної роботи з школярами і студентською молоддю». У роботі курсів взяли участь психологи, класні керівники, куратори студентських груп, соціальні педагоги середніх і вищих навчальних закладів міста Луганська і Луганської області. У програму курсів включені заняття як теоретичного, так і практичного характеру. Це проблеми вікової психології, соціальної психології, методики і техніки тренінгової роботи зі школярами і студентською молоддю, а також серія тренінгових занять – «Адаптація і об'єднання колективу», «Здоровий спосіб життя», «Самопізнання», «Толерантність», «Вербальне і невербальне спілкування», «Комунікативні уміння і навики», «Особливості роботи з соціально-дезадаптованими неповнолітніми і школярами з девіантною поведінкою» та ін. Тренінгова робота передбачає безпосередню участь слухачів курсів у виконанні психологічних вправ, завдань, ролевих ігор, що дає можливість на заняттях закріпити теоретичні знання на практиці і надалі успішно використовувати одержаний досвід в психолого-педагогічній роботі. Учасники курсів підкреслили також актуальність даних проблем і відзначили, що тренінг як форма роботи максимально сприяє не тільки саморозкриттю внутрішнього потенціалу кожного учасника, але і розвитку групи і колективу в цілому.

 

 

 

 

 
 
  Відділення ІПО
Відділення другої вищої освіти
Магістратура
Відділення суміжних та додаткових професій
Центр Інноваційних технологій
  Психологічна
служба університету
  Курсы, семинары, тренинги
  Відгуки учасників
  Співробітники
  Новини
  Дошка оголошень
Лабораторія дистанційного навчання